___________________________________

Селото е разположено в сърцето на Национален парк Странджа, между защитените местности ‘Силистар’ и ‘Устие на р.Велека’, в близост до най-старият резерват в България – ‘Силкосия’ . Отстои на 90 км южно от Бургас и 10 км от границата ни с Турция.


Национален парк Странджа включва българската част от Странджа планина, граничеща с Турция на Юг и с Черно море на Изток.Над 50% от съществуващата флора в България може да се срещне тук. Има растителни видове вписани в червената книга.


___________________________________


______________________________________